Werkwijze

Misschien denk je eraan om bij mij een natuurgeneeskundige behandeling te starten. Ik zal je hier kort uitleggen wat je kunt verwachten. 

De natuurgeneeskunde

Wanneer lichaam en geest in balans zijn, heeft ‘ziekte’ geen vat op ons. En tegelijkertijd is ziekte een manier om weer in balans te komen. Onze klachten geven ons inzicht in waar in ons leven we mogelijk andere keuzes moeten maken. Regulier wordt ziekte gezien als de boosdoener die bestreden moet worden. Meestal wordt dit gedaan zonder ook naar de persoon te kijken die de ziekte heeft. Het voordeel van deze benadering is dat in acute situaties vaak heel snel resultaat geboekt kan worden. Tegelijkertijd is hiervan het nadeel dat de reden van disbalans niet aangepakt is, waardoor de klacht vaak weer zal terugkomen.

Neem als voorbeeld een keelontsteking. Regulier wordt gezegd dat een keelontsteking ontstaat door bacteriën. De behandeling bestaat uit een antibiotica kuur om de bacteriën dood te maken en binnen korte tijd is de klacht weg. Natuurgeneeskundig gezien zijn het niet de bacteriën die het probleem vormen. Dagelijks komen er namelijk ontelbaar veel ziekteverwekkers langs en die zorgen doorgaans niet voor infecties. Veel belangrijker is de mate waarin ons lichaam in staat is zich te verweren. Daarom zal de natuurgeneeskundige behandeling er altijd op gericht zijn om de constitutie te versterken en op te bouwen wat verzwakt is. Dit is een wezenlijk andere manier van werken dan regulier. Deze processen nemen vaak wel meer tijd in beslag en dat kan in sommige acute gevallen te lang zijn. Tegelijkertijd is doorlopen van deze processen ook duurzamer, omdat je er daadwerkelijk ‘beter’ van wordt.

De ene visie is niet beter dan de ander. Ze hebben beide voor- en nadelen. Het is daarom aan jou, om je goed te laten voorlichten, zowel door je huisarts of specialist, als door mij of een andere therapeut. Daarna kun je zelf een keus maken. De verantwoordelijkheid voor jouw gezondheid ligt dus altijd bij jou.

Het eerste consult.

Ieder mens is anders en dus ontstaat ook iedere klacht vanuit een andere oorsprong. In het eerste consult zal ik jouw sterke en zwakke plekken in kaart te brengen. Ik ga uitgebreid in op al je klachten en ziekten, nu en in het verleden. Maar ook je voedingsgewoonte, leefstijl en andere relevante zaken komen aan de orde. Meestal duurt dit consult 1,5 – 2 uur. Daarna kan ik een diagnose stellen en vertellen of ik mogelijkheden tot behandeling zie.

Na een week volgt een terugkoppeling bij mij in de praktijk waarin ik het behandelplan zal toelichten. Ik vind het belangrijk om je persoonlijk de terugkoppeling te geven om zo misverstanden over het behandelplan te voorkomen en je direct de mogelijkheid te geven je vragen te stellen. Verder zal ik aangeven hoe lang de therapie waarschijnlijk zal duren en wat ongeveer de kosten zullen zijn.

De behandeling

Voor de behandeling maak ik gebruik van fyto(kruiden)therapie, Bach bloesem remedies, lichaamsgericht werk (o.a. massagetherapie) en voedingsadviezen. Daarnaast krijg je meestal ook leefstijladviezen op basis van je constitutie. Je zult vaak een combinatie van deze therapieën ontvangen en kunt daarin zelf kiezen waarmee je wilt werken. Op die manier zorgen we ervoor dat de therapie op jouw behoefte aansluit.

Het blijkt in de praktijk dat de therapie waar je zelf het meest achter staat, ook het beste werkt.

Fyto(kruiden)therapie

Lijkt het meest op de gewone geneesmiddelen (die oorspronkelijk ook uit kruiden gemaakt werden) Ik stel een kruidenrecept samen, dat precies op jou is afgestemd. Ik kan de tinctuur voor je bestellen en je ontvangt deze dan thuis. Meestal moet je deze druppeltjes 3x per dag, op een vaste tijd, innemen.

Voeding

Er is geen veld waar zoveel tegenstijdige informatie bestaat als bij voeding. Geen wonder dat het zo moeilijk is om nog te weten welke voeding gezond voor ons is. Door de combinatie met natuurgeneeskunde ontvang je een voedingsadvies dat speciaal op jou is afgestemd, waarbij rekening gehouden wordt met je constitutie.

Bach Bloesemremedies

De bloesemremedies van Bach werken in op het energetische lichaam en zorgen voor een betere doorstroming van de energie waardoor er meer balans ontstaan op emotioneel en fysiek niveau. In mijn praktijk kan ik een samengestelde remedie maken dat precies op jou is afgestemd. Je neemt deze druppels doorgaans 4x per dag.

Bereikbaarheid.

Ieder mens is anders, en hoewel ik de therapie precies op jou zal afstemmen, kun je altijd anders reageren. Ik raad je aan om, zodra je iets vreemds of vervelends merkt, contact met me op te nemen om te overleggen.

Je kunt tijdens kantooruren altijd bellen. Als ik met een consult bezig ben of ik geef les dan kun je mijn voicemail inspreken en bel ik je zo snel mogelijk terug.

Als ik langere tijd afwezig ben, staat het telefoonnummer van mijn vervanger op het antwoordapparaat. Bij minder dringende vragen kun je mij ook altijd per mail bereiken.

Kun je mij niet (tijdig) bereiken en kan je vraag niet wachten, neem dan contact op met je huisarts. Een onderzoek door uw (huis)arts kan nooit kwaad. Schrijft je arts medicijnen voor, vraag dan altijd om uitleg en vraag ook wat er gebeurt als je ze niet inneemt. Als je besluit ze wel in te nemen, stop dan met de middelen, die je van mij hebt gekregen. De meeste artsen en apothekers kunnen niet beoordelen of deze middelen samen veilig kunnen worden ingenomen.